Klynge:  Målemetoder og statistik

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 accession

 afgang

 aggregerede data

 analyseinstitut

 ANOVA

 arkæometri

 Bellkurven

 beskrivende statistik

 bestandsoptælling

 besøgstal

 bias

 bibliografisk enhed

 bibliografisk kobling

 bibliometri

 biblioteksbesøg

 biblioteksstatistik

 bind1

 bind7

 bog2

 bog3

 boglig enhed

 bogproduktionsstatistik

 bogstatistik

 brugerundersøgelse1

 certificering

 chi i anden-test

 cirkulationstal

 citationsanalyse

 culturomics

 den centrale grænseværdisætning

 den lange hale

 dokumentmål

 dækningsgrad1

 Eurostat

 falsk negativ

 forholdsskala

 frihedsgrad

 fritidsadfærdsundersøgelse

 Gaussfordelingen

 genfindingskvotient

 gennemsnit

 grafisk blad

 hyldemeter

 hæfte1

 impaktfaktor

 inddata

 indikator

 inferentiel statistik

 informetri

 input

 intervalskala

 kommunekode

 kommunenummer

 konfidensinterval

 korrelation

 korrelationskvotient

 kriterium

 kulturmåling

 kulturvaneundersøgelse

 kvartilfordeling

 kvartilpoint

 LET-tal

 lix

 læsbarhed

 læsbarhedsindeks

 læsetid

 median

 metersystemet

 metriske discipliner

 metriske system

 metriske videnskaber

 mørketal

 målbar

 målelig

 måling

 nominalskala

 normalfordelingen

 nulhypotese

 nyttevirkning

 oplagskontrol

 ordinalskala

 ordtæller

 output

 p-værdi

 pakke

 Pearson r-test

 performancemåling

 population

 postnummer

 precision

 pris1

 præcisionskvotient

 præstationsindikator

 rangordning

 recall

 regneark

 regnearksprogram

 resultatindikator

 sampling

 samvariation

 sandsynlighed

 SI-systemet

 småskrift1

 småtryk1

 statistik

 statistikprogram

 statistisk bibliografi

 statistisk information

 statistisk modellering

 statistisk signifikans

 Statistisk årbog

 stikprøve

 store tals lov

 succeskriterie

 succeskriterium

 t-test

 termfrekvens måler

 tilfældig

 tilfældigt tal

 tilvækst

 titel2

 type I fejl

 type II fejl

 uddata

 udlån3

 udlånstal

 umålbar

 umålelig

 underrapportere

 variansanalyse

 vilkårlig

 vægtning

 Zipf-fordeling

 Zipfs lov

 årgang

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det