Ordbogsopslag

præstationsindikator  [performance indicator; performance estimator]

En specificeret, og om muligt tællelig eller målbar, størrelse som kan vise hvordan fx et bibliotek1 udfører sine funktioner i en betragtet henseende.

 Eksempler: gennemsnitstiden for at effektuere et fjernlån, antal udførte emnesøgninger; korrekthed af placeringen på hylder. I nogle præstationsindikatorer sammenholdes ydelse med ressourceforbrug; fx udlånstal i forhold til personalets størrelse. 
 Dansk standard på området er DS/ISO 11620:2014 Information og dokumentation - Resultatindikatorer for biblioteker

Synonymer:

resultatindikator

performancemåling  [performance measurement]

Klynge:

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  20.06.2016