Ordbogsopslag

normalfordelingen  [normal distribution]

I statistik den vigtigste af alle sandsynlighedsfordelinger og af fundamental betydning for både teori og praksis. Observationsdata behæftet med tilfældige fejl kan således ofte antages at være normalfordelte, hvilket udnyttes i statistiske modeller til dataanalyse.

Normalfordelingen kan afbildes som en klokkeform omkring et gennemsnit eller en middelværdi. Fordelingen er et resultat af mange uafhængige, tilfældige påvirkninger. Jf. den centrale grænseværdisætning. Se også: den lange hale.

Synonymer:

Bellkurven  [Bell Curve]

Gaussfordelingen  [Gaussian distribution; normal curve of error]

Klynger:

BDI-teori

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  23.11.2023