Ordbogsopslag

bibliografisk enhed  [bibliographic unit; bibliographic item]

Hvert enkelt dokument som indgår i en bibliografi eller i et biblioteks kataloger, uanset om det kun drejer sig om en del af en bog eller om et værk i flere bind, når blot det gøres til genstand for en separat bibliografisk beskrivelse. Jf. boglig enhed.

Synonym:

titel2  [title]

Klynger:

Bibliografibegreber

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  17.05.2012