Ordbogsopslag

hyldemeter  [linear meter]

Måleenhed for bestand af publikationer der ikke tælles som bibliografiske enheder. Bruges ved ukatalogiserede materialer af arkivalsk karakter, fx småtryk1 eller rapporter, og af nogle forskningsbiblioteker i biblioteksstatistikken.

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  19.01.2015