Ordbogsopslag

den centrale grænseværdisætning  [the central limit theorem]

Statistisk lov, der siger at såfremt man fra en population med en vilkårlig fordeling tager stikprøver af størrelsen n, så vil gennemsnittene være tilnærmelsesvis normalfordelte. Jo større n er, jo nærmere kommer man normalfordelingen.

Klynger:

Forskningsmetoder

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  20.06.2016