Ordbogsopslag

nulhypotese  [null hypothesis]

Antagelse, der afprøves i en statistisk test. Se også p-værdi og statistisk signifikans.

Eksempler: En hypotese kan være, at kvinder læser mere skønlitteratur end mænd gør. Den modsatte hypotese, nulhypotesen, kan så være, at mænd og kvinder læser lige meget skønlitteratur.
Statistiske tests kan støtte en hypotese ved at vise at nulhypotesen er forkert. Der skal foretages en empirisk undersøgelse, der skal testes statistisk, hvorved nulhypotesen enten bekræftes eller afkræftes. Hvis testen er forkert, kan der opstå to typer af fejl:

 Nulhypotesen forkastes fejlagtigt, selvom den er sand: type I fejl.
 Nulhypotesen forkastes fejlagtigt ikke, selvom den er falsk: type II fejl.

Klynger:

Forskningsmetoder

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  23.07.2014