Ordbogsopslag

ANOVA  [ANOVA]

En statistisk analysemetode (eller en familie af metoder), der består i at sammenligne den gennemsnitlige varians inden for de kategorier man undersøger og med den den samlede varians. I det tilfælde at den gennemsnitlige varians indenfor grupperne er væsentligt mindre end den gennemsnitlige varians for hele stikprøven, da taler vi om at datamaterialet er heterogent med udgangspunkt i de enkelte grupper.

Synonym:

variansanalyse  [ANalysis Of VAriance]

Klynger:

Forskningsmetoder

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  14.09.2012