Ordbogsopslag

fælleseje  [communalism]

Indenfor videnskab: At ejendomsretten til forskningsresultater tilhører hele det videnskabelige samfund (og ikke kun ophavsmanden). En af af den amerikanske sociolog Robert K. Mertons (1910-2003) berømte CUDOS normer for det akademiske samfund. Denne norm blev oprindeligt betegnet "kommunisme" (engelsk: communism), senere af Merton "communalism". Betegnelsen "communism" anvendes dog stadig af mange forskere og repræsenterer vel også kommunismens ide om privatejendomsrettens afskaffelse (her til forskningsresultater).

Klynger:

Information og samfund

Videnskabelig kommunikation

Sidst ændret:  13.02.2017