Ordbogsopslag

CUDOS  [CUDOS; Mertonian norms]

Akronym, der betegner fire (i nogle versioner fem) normative principper for god videnskab: Communalism (oprindeligt: "Communism"), Universalism, Disinterestedness og Organised Scepticism (i nogle versioner Originality og "Skepticism"). Termen CUDOS blev introduceret i 1942 af den amerikanske sociolog Robert K. Merton (1910-2003).

Normerne kan beskrives således:

Communalism: Videnskaben skal udgøre et samarbejdende fællesskab og være frit tilgængelig (se fælleseje)
Universalism: Videnskaben skal være universel, uafhængig af tid, sted, kultur ... som forsker bliver taget alvorligt, lige meget om man er mand eller kvinde, jøde eller muslim, rig eller fattig, inder eller tysker. 
Disinterestedness: Videnskaben skal være upartisk, uafhængig af interesser
Originality: Videnskabelige bidrag skal bringe ny viden
(Organised) Scepticism: Videnskaben skal systematisk undersøge påstande, være antiautoritær og forholde sig tvivlende.

Klynge:

Videnskab

Sidst ændret:  12.02.2017