Klynge:  Videnskabelig kommunikation

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 aflevere

 afsløre

 afvisning

 akademisk skrivning

 APC-betaling

 Berlin deklarationen

 BFI

 cherry picking

 cherry-picking

 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

 DataCite

 DEF

 DEFF

 den bibliometriske forskningsindikator

 den danske forskningsindikator

 disputats

 dobbeltpublicering

 doktorafhandling

 doktordisputats

 e-infrastruktur1

 elektronisk konference

 ex auditorio-opposition

 ex officio-opposition

 fagfællebedømmelse

 fagfællebedømmelse med sikkert udfald

 faglig facade

 faglig formidling

 FAIR data

 FAIR-principperne

 falsk fagfællebedømmelse

 falsk peerreview

 fast-track

 folkeuniversitet

 foredrag

 forelæsning

 forening

 forfatterforeslået fagfællebedømmer

 forfatterkvalifikationer

 forfatterskabskreditering

 forhåndsafvisning

 forlagshierarki

 forlagsrangordning

 forskerblog

 Forskningens Døgn

 forskningsformidling

 forskningsindikator

 forskningskritik

 forskningsnotesbog

 forskningstidsskrift

 fri adgang

 fælleseje

 gatekeeper

 grøn OA

 grøn open access

 honoreret fagfællebedømmelse

 honoreret peerreview

 hurtig publicering

 ikkepublicerbar forskning

 ikkepubliceret

 indgive

 indlevere

 inkommensurabilitet

 JSTOR

 kirsebærplukning

 Knowledge Unlatched

 kollokvium

 kongres

 kontrovers

 medicinsk wikiprojekt

 megatidsskrift

 moderator

 nonsensartikel

 oa

 obliteration by incorporation

 ondsindet fagfællebedømmelse

 ondsindet peerreview

 open access

 ordstyrer

 Ortegahypotesen

 overdrivelse

 oversigtsartikel

 paper

 parasittidsskrift

 peer review

 peerreview med sikkert udfald

 pille ned af piedestalen

 PLoS ONE

 populærvidenskab

 populærvidenskabelig litteratur

 populærvidenskabeligt tidsskrift

 pseudofaglighed

 publiceringskanal

 publiceringsstrategi

 publikationskreditering

 påbudt oa

 Registry of Open Access Repositories

 røvertidsskrift

 scoping review

 selskab

 seminar1

 session2

 skriveproces

 skuffeeffekten

 sprogbarriere

 sprogsjusk

 svindel

 systematisk

 tidsskrift.dk

 tidsskriftsprioritering

 transparent fagfællebedømmelse

 upublicerbar forskning

 upubliceret

 utilsigtet dobbeltforskning

 uverificerbar

 vidensinstitution

 videnskabelig facade

 videnskabelig kommunikation

 videnskabeligt fuptidsskrift

 videnskabeligt tidsskrift

 videnskabspoet

 vrøvleartikel

 Weinberg-rapporten

 åben adgang

 åben fagfællebedømmelse

 åben peerreview

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det