Klynge:  Information og samfund

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 4. industrielle revolution

 ad hominem

 ad usum delphini

 adgangsret

 adresse

 advertorial

 afgørelse

 afindeksering

 afintellektualisering

 afprofessionalisering

 afpublicering

 afstandardisering

 aftraditionalisering

 akademi

 akademia

 akademisk frihed

 akademisk indavl

 aktindsigt

 aldersbegrænsning

 algoritmisk bias

 algoritmisk ideologi

 alias

 allonym

 almenviden

 alternativ litteratur

 alternative facts

 alumne

 amatør

 amatørforsker

 anmelderrost

 anonym

 anonym kilde

 anonymiseret form

 anonymisering

 anonymleksikon

 anonymt forfatterskab

 anonymt værk

 anordning

 ansvarsfraskrivelse

 ansvarshavende redaktør

 antiintellektualisme

 antikritik

 antropologisk psykologi

 antropologisk tilgang til BDI

 argumentum ad populum

 arkivlovgivning

 armslængdeprincippet

 autodafé

 autoriteternes autoritet

 autoritær

 avisstrejke

 balkanisering

 bandlyst bog

 Bangemann rapporten

 befolkning

 BEK

 bekendtgørelse

 bekendtgørelse af lov

 berigtigelse

 besiddelse af jobrelevante kvalifikationer

 beslaglagt bog

 best paper award

 bevidst fejl

 bias

 bibliodiversitet

 Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer

 bibliokleptomani

 bibliotekaretik

 bibliotekaridentitet

 biblioteks impact

 biblioteksafgift

 biblioteksbetydning

 biblioteksbrænding

 biblioteksfunktioner

 biblioteksimpakt

 biblioteksindflydelse

 Biblioteksloven

 bibliotekslovgivning

 bibliotekspenge

 bibliotekspolitik

 biblioteksreglement

 Bibliotekssagen

 biblioteksskolelukning

 bibliotekstyveri

 biblioteksvederlag

 big science

 bluf

 bluff

 blå bog2

 blåbog

 bogbrænding

 bogens fremtid

 bogforbud

 bogpris2

 bogskat3

 bogspredning

 bogtold

 bogtrykkerprivilegium

 bogtyveri

 bootleg

 borger.dk

 borgerforslag

 borgerservice

 bowdlerisering

 branding

 brevhemmelighed

 brugerbetaling

 brugsretskategori

 brugsværdi

 budgetmodel for universiteter

 Børnekanon

 CC2

 censur

 censurere

 chiffer

 CIR

 cirkulære

 clipping limit

 CLM

 cocreation

 common sense

 copyleft

 copyright

 cpr-nummer

 Creative Commons

 cyberangreb

 cyberchikane

 cyberkrigsførelse

 cybersikkerhed

 Danmarks Statistik

 Danmarkskanon

 databeskyttelse

 datadeling

 dataetik

 datakriminalitet

 datalæk

 de frie kunster

 dechifrering

 deklaration

 deltagerkultur

 dementi

 demokrati

 den 3. opgave

 Den Offentlige Informationsserver

 den tredje opgave

 deprofessionalisering

 det med småt

 det papirløse samfund

 det politiske bibliotek

 det postfaktuelle samfund

 det tavse flertal

 digital forvaltning

 digital kløft

 digital mobning

 digital post fra offentlige afsendere

 digital rettighedsforvaltning

 digital signatur

 Digitaliseringsstyrelsen

 direktiv

 disintermediering

 diskursfællesskab

 dissens

 dissensus

 doktrin

 dom

 DOP

 DRM

 dæknavn

 død hånd

 e-forvaltning

 e-mailpolitik

 efterligning

 efterspurgte emner

 efterspørgselsstyret

 eftertryk

 egenbetaling

 eksilforlag

 eksillitteratur

 ekspert

 elektronisk signatur

 elfenbenstårn

 elite

 elitekultur

 emigrantlitteratur

 employability

 entré

 envejskommunikation

 erkendelsesinteresse

 etableret viden

 etik

 etnografisk tilgang til BDI

 ex cathedra

 facerape

 faderskabsret

 fagdimensionering

 fagkundskab

 faglegitimering

 faglig facade

 faglig forening

 faglig uenighed

 faglitterært kredsløb

 FAIFE

 fair use

 fake

 fake news

 fakeprofil

 faktatjek

 falsk angivelse af forfatterskab

 falsk hjemmeside

 falsk profil

 falsk websted

 falskneri

 falsum

 fastansættelse

 FESD

 filinvalidering

 filmcensur

 finkultur

 fjerde industrielle revolution

 flatrate

 flatrate-abonnement

 flertalssynsvinkel

 fløjteblæser

 folk

 folkemøde

 folkeoplysende forening

 folkeoplysning

 folkets argument

 folklorisering

 forbudt bog

 fordom

 forening

 forfalskning

 forfatterskabshandel

 forlydende

 forordning

 forskerbeskyttelse

 forsknings-praksisrelation

 forskningsintegritet

 forskrift

 forsyningssikkerhed

 fortrolig oplysning

 forudfattet opfattelse

 forvaltningshistorie

 forældreløst værk

 freeware

 fremskudt borgerbetjening

 fremtidens bibliotek

 fri software

 friby

 fritidsadfærdsundersøgelse

 fupside

 Fælles offentlig Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering

 fælleseje

 geninstitutionalisering

 genmæle

 gennembrudsværk

 geoblokering

 geospærring

 glemt forfatterskab

 glemte bøger

 GNU Free Documentation License

 googlecracy

 gossip

 gratisprincippet

 grænseobjekt

 grønbog

 gråbog

 habitus

 handel med forfatterskab

 harmonisering

 hemmelig information

 historieforfalskning

 hoax

 hotspot2

 hovedstrømning

 hvidbog

 hvidlistning

 hyperkomplekse samfund

 hæderspris

 højkultur

 identitetstyveri

 ideologi

 ideologikritik

 idiosynkrasi

 ikkedigital borger

 ikkeinstrumentelle videnfunktioner

 ikkeinstrumentelle vidensfunktioner

 ikkelæsning

 ikkenavngiven kilde

 ikkepubliceret

 illegalt skrift

 imitation

 immateriel kulturarv

 Impressa publica Regni Danici

 imprimatur

 in usum delphini

 incitament

 Index Librorum Prohibitorum

 indfødt

 indirekte censur

 indlejret viden

 indlejret visdom

 industri 4.0

 indvandrerbibliotek

 influencer

 info-etik

 infobesity

 infocenter

 infodemi

 infoglut

 infokiosk

 infomania

 information glut

 informationsalderen

 informationsbeskyttelse

 informationsbod

 informationsby

 informationseksplosion

 informationsetik

 informationsfattig

 informationsforurening

 informationsfrihed

 informationsindustri

 informationskiosk

 informationskredsløb

 informationskrigsførelse

 informationskultur

 informationskæde

 informationsmarked

 informationsmiljø

 informationsmonopol

 informationsoverlæs

 informationsoversvømmelse

 informationspolitik

 informationsrig

 informationssamfund

 informationssikkerhed

 informationssociologi

 informationsspredning

 informationssystem

 informationstilgængelighed

 informationsøkologi

 inhabil

 innovation

 institution

 institutionalisering

 intellektuel

 intellektuel frihed

 interessekonflikt

 internetcensur

 internetization

 internt arbejdsdokument

 invalidering (DRM)

 ISTC

 it-kriminalitet

 kancellisprog

 kancellistil

 kanon

 kanonisere

 kildebeskyttelse

 klarsprog

 klassificering2

 klassisk

 klippegrænse

 kode2

 kodeks2

 kollektivisme

 kollektivpseudonym

 kommercialisering

 kommunikation

 kompetence

 kompromis

 konfidentiel information

 kongelig anordning

 konkurrence

 konsensus

 kontraintenderede effekter

 kontrakt

 kopieringsloft

 krigssamling

 krise

 kritik2

 kritik4

 kritiker3

 kritikken

 kritisk

 kritisk teori

 kultur

 kulturarv

 kulturarvsdestruering

 kulturel hukommelse

 kulturel kapital

 kulturformidling

 kulturforvaltning

 kulturhistorisk psykologi

 Kulturkanon

 kulturlliv

 kulturområde

 kulturpolitik

 kultursektor

 kulturstøtte

 kulturvaneundersøgelse

 LBK

 legitimering

 LexisNexis CopyGuard

 library bypass

 litteraturformidling

 litteraturpolitik

 litteraturpris

 lov1

 Lov om biblioteksvirksomhed

 lovbekendtgørelse

 lovforarbejder

 lukkethed

 Lyon Deklarationen

 læk

 lækage

 læresætning2

 læs før du betaler

 læs og giv videre

 lånereglement

 mainstream

 majoritetssynsvinkel

 makerspace

 marginalisere

 marxisme

 master narrative

 matthæuseffekten

 medborgerskab

 medforfattererklæring

 medialisering

 mediebillede

 medieblackout

 mediekrigsførelse

 medielicens

 mediestøtte

 mediokrati

 megatrend

 Mendels syndrom

 meningsdannelse

 meningsdanner

 metanarrativ

 mindst holdbar til

 ministeriel anordning

 minoritetssynspunkt

 modebegreb

 modeteori

 modkultur

 modoplysning

 Museumsloven

 museumslovgivning

 mustread

 myte

 møde

 mødestedsfunktion

 mørkelygten

 mørkenettet

 målgruppe

 naturalisering

 navlebeskuelse

 navneforbud

 navneskjul

 navngiven kilde

 navnløs kilde

 negativ adfærd

 NemID

 neofili

 net1

 netværk1

 netværksgruppe

 netværkssamfund

 neutral

 neutralt-netværk

 new public management

 New World Information and Communication Order

 newsjacking

 newspeak

 niveauinddeling

 nonsensartikel

 notice-and-takedown

 NPM

 NWICO

 nysprog

 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

 OBS

 offentlig

 offentlig digital post

 offentlig digitalisering

 offentlig fremvisning

 offentlig information

 offentlig publikation

 offentlig visning

 offentliggørelse

 offentliggørelsesskrift

 offentlighed

 offentlighedssfære

 officiel viden

 OIS

 omnivor

 opfindelseshøjde

 ophavsret

 oplevelsesøkonomi

 oplysning1

 oplysningskritik

 opposition

 organiseret fornægtelse

 outsourcing

 overdrivelse

 overload

 overvågning2

 pamflet

 parasittidsskrift

 partiskhed

 patent

 patentkrav

 patentskrift

 paternalisme

 paternitetsret

 PEGI

 persondata

 personfølsom information

 personfølsomme data

 personhenførbar kilde

 personligt angreb

 personnummer (i CPR-systemet)

 personoplysning

 phishing

 piratbibliotek

 piratkopiering

 piratudgave

 plagiat

 policy

 politik

 politisk bibliotek

 politisk korrekthed

 populisme

 populærkultur

 pornofilter

 posthemmelighed

 postliste1

 pr

 praksis

 praksisfællesskab

 premiere

 pressekonference

 presselovgivning

 pressemøde

 Pressenævnet

 pris2

 privat

 privat værk

 privatforsker

 privatlivsbeskyttelse

 profession

 professorvælde

 propaganda

 præambel

 pseudoandronym

 pseudofaglighed

 pseudonym

 pseudonymleksikon

 psykologisk forsvar

 public domain

 public relation

 public service

 publicering1

 påtaget forfatternavn

 ransomware

 reception

 receptionshistorie

 receptionsteori

 reform

 regel

 reglement

 reintermediering

 reklameartikel

 reklamejournalistik

 Republic of Letters

 respektret

 ressourceallokeringsmodel for universiteter

 Retsinformation.dk

 retskilde

 retten til at blive glemt

 rettighedshåndtering

 royalty

 rygte

 røvertidsskrift

 sagkundskab

 samfundsinformation

 samfundskritik

 samfundsregistrant

 samfundsrelevans

 samskabelse

 Second Life

 sekterisk

 selskab

 selvbetjening

 selvcensur

 semiprofession

 sensation

 sent anerkendt publikation

 serviceydelse

 shitstorm

 skadelig bog

 skjult

 skjult information

 skoletjeneste

 skuffeeffekten

 skyggebibliotek

 skærmtid

 sladrehank

 slettet af forfatterskabet

 smagscensur

 smagskultur

 sms-fup

 småskrift2

 småtryk2

 snailmail

 social

 social epistemologi

 social erkendelsesteori

 social informatik

 social netværksanalyse

 socialisering

 socialkonstruktivisme

 sociokognitiv teori

 sociokulturel teori

 sociologi

 sortbog

 sortebog

 sortlistning

 sovende skønhed

 spam

 specialviden

 spin

 sprogpolitik

 standardisering

 standardiseringsproces

 standpunkt

 Statens Information

 Statens Informationstjeneste

 Statsstøttehåndbog

 Statstidende

 stjerneforfatter

 stor fortælling

 stratificering

 stratifikation

 Streisandeffekten

 studenterindflydelse

 studenteroprøret

 summit

 svindel

 synspunkt1

 søgemaskinebias

 tabu

 tast selv-service

 tavshedskultur

 tavshedspligt

 tavshedsspiral

 teatercensur

 teknologideterminisme

 teknologisk determinisme

 tekstkultur

 tekstreklame

 tendens

 tenure

 teori og praksis

 tidsskriftskrise

 tilbagetrukket værk

 tilladelse til genbrug

 tillid

 titelbeskyttelse1

 tjenesteydelse

 tovejskommunikation

 tradition

 trend

 troværdighed

 trykkefrihed

 tv-licens

 tænketank

 Tænketanken Fremtidens Biblioteker

 uafhængig forsker

 UAP

 udløbsdato

 uforsonlig

 unavngiven kilde

 undergrundslitteratur

 undergrundspresse

 understuderet

 undervisningspligt

 univor

 upartisk

 upubliceret

 urimelighedsrapport

 urimeligt incitament

 usynlig

 utilsigtede følger

 uvildig

 varmt emne

 verifikation

 videnarbejde

 videnformidling

 videnimplementering

 videnkultur

 videnpolitik

 videnpolitisering

 videnproduktion

 vidensamfund

 vidensarbejde

 vidensformidling

 videnshul

 vidensimplementering

 videnskab og praksis

 videnskabelig facade

 videnskabelig konkurrence

 videnskabeligt fuptidsskrift

 videnskultur

 vidensociologi

 videnspolitik

 videnspolitisering

 vidensproduktion

 videnssamfund

 videnssociologi

 videnssted

 vidensted

 vidensøkonomi

 videnøkonomi

 videomøde

 videosammenkomst

 virk.dk

 virkningshistorie

 virksomhedsteori

 visdomsbog

 vrøvleartikel

 wangiri

 warez

 webgrafitti

 webkapring

 webtilgængelighed

 Weinberg-rapporten

 whataboutisme

 whistleblower

 Wikileaks

 ytringsfrihed

 ødelæggelse af kulturarv

 øjenvidne

 ørenvidne

 ørevidne

 åbenhed1

 åbent brev

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det