Ordbogsopslag

videnkritik  [knowledge criticism]

Kritik2 af viden, videnproduktion og videnformidling. Kritik af viden i sig selv er især knyttet til videnskabsteori, jf. fagkritik. Informationskritik kan forstås som faglig undersøgelse og kritik, der belyser og diskuterer de systemer og medier, der strukturerer, lagrer og giver adgang til viden, oplysning og kultur.

Synonymer:

informationskritik  [information criticism]

videnskritik

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  02.12.2015