Ordbogsopslag

speciale1  [thesis on a specially studied subject]

Afhandling hvis udarbejdelse er led i en afsluttende uddannelse ved et universitet eller på lignende niveau, og som bedømmes som led i de til uddannelsen knyttede prøver. Afhandlingens emne kan vælges af forfatteren (den studerende), men skal godkendes af en lærer der tillige er vejleder under udarbejdelsen. Omfangsmæssigt og i krav til selvstændig indsats er specialer og hovedopgaver typisk større end opgavebesvarelser der iøvrigt er led i uddannelsen, men typisk mindre end ph.d.-afhandlinger og disputatser. Se også: opgave, opgaveskrivning, vejledning i udarbejdelse af publikationer, opgavefortegnelse og opgavebibliotek.

Synonymer:

specialeafhandling

hovedopgave

studieopgave

Klynger:

!Term i arbejde (ltr)

Dokumenter (upublicerede)

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  09.05.2021