Ordbogsopslag

ækvivalensrelation  [equivalence relation; equivalence relationship]

Den relation mellem ord eller termer at de i betydningsmæssig henseende kan erstatte hinanden. Der er ækvivalensrelation mellem synonymer og mellem nærsynonymer, jf. USE og UF.

 Der tales også om ækvivalensrelation mellem ord tilhørende hvert sit sprog. Se også: oversættelse1 og uoversættelig.

Klynger:

Indeksering

Ord, termer, begrebsrelationer

Sidst ændret:  19.08.2015