Ordbogsopslag

ytringsfrihed  [freedom of speech]

Almen ret der omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. Fastslået af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950). En speciel ytringsfrihed er fastslået i Danmarks Riges Grundlovs § 77, pkt.1, hvorefter "enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene". (Modsat: censur).

 Se også: akademisk frihed, informationsfrihed, trykkefrihed, tavshedspligt, whistleblower og friby.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  12.01.2021