Ordbogsopslag

værkshøjde

Et værk har værkshøjde, når det er resultat af en ophavsmands egen selvstændigt skabende intellektuelle indsats, og når det samtidig er udtryk for originalitet eller særpræg. Ved særpræg forstås, at to personer uafhængigt af hinanden ikke vil opnå det samme resultat. Der er ingen objektive kvalitetskrav, så eksempelvis kan »dårlig« kunst, fag- og skønlitteratur og musik godt have værkshøjde. At der er investeret meget arbejde eller mange penge i en frembringelse medfører ikke værkshøjde efter dansk ret. Bernerkonventionen definerer værkshøjde som enhver frembringelse på det litterære, videnskabelige og kunstneriske område, der kan offentliggøres. Jf. opfindelseshøjde. Se også: ophavsret.

Klynge:

Informationsbegreber

Sidst ændret:  07.07.2016