Ordbogsopslag

virtuel katalog  [virtual catalog (am.); virtual catalogue (brit.)]

Søgesystem og/eller søgeprocedure der muliggør søgning under ét i flere kataloger, der dermed for tanken kan optræde som én katalog. Uden for biblioteksfaglige kredse er formen virtuelt katalog mere udbredt, jf. katalog1. Se også: samsøgning.

Klynge:

Katalogformer

Sidst ændret:  22.02.2014