Ordbogsopslag

videnskabshieraki  [hierarchy of the sciences]

Den opfattelse at videnskaberne danner et hierarki, der bevæger sig fra simple og generelle fænomener til komplekse og specielle fænomener (fx fra subartomare partikler til menneskers adfærd). Den første, der foreslog et sådant "naturligt" ordningssystem var den positivistiske filosof Auguste Comte (1798-1857). I dag arbejder bl.a. bibliometrikere med lignende antagelser. Se også hierarkisk klassifikationssystem og teorien om integrative niveauer.

Klynger:

Bibliometri

Videnskab

Sidst ændret:  19.07.2016