Ordbogsopslag

videnskabelig uredelighed  [scientific misconduct]

Begrebet dækker over et stort spektrum af handlinger, herunder svindel, plagiering, forvanskning af data, negativ vurdering af andres bidrag, hvis disse kan true ens egen prestige, dårlig behandling af forsøgsdyr og -personer m.v.
(Modsat: forskningsintegritet). I Danmark pådømmes sager af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

 Se også: etik, falsk angivelse af forfatterskab. slettet af forfatterskabet, tilbagetrukket værk.

Synonymer:

akademisk uredelighed  [academic dishonesty]

tvivlsom forskningspraksis

Klynge:

Videnskab

Sidst ændret:  16.05.2024