Ordbogsopslag

trykt som manuskript  [printed as manuscript; printed but not published]

Oplysning på et dokuments titelblad for at markere at dokumentet kan rumme trykfejl og lignende, som normalt ville være rettet såfremt dokumentet havde gennemløbet en sædvanlig udgivelsesprocedure. Jf. manuskript1. Se også: præpublikation, fortryk, foreløbig udgave og trykmanuskript.

Klynger:

Bog

Dokumenter (upublicerede)

Sidst ændret:  27.12.2015