Ordbogsopslag

terminologi1  [terminology]

Et sæt af fagord (termer) der udtrykker et fags eller et fagområdes begreber og som repræsenterer dets begrebsstruktur. Jf. terminologilære. Se også: fagsprog, fagordbog og nomenklatur1.

Synonym:

fagterminologi

Klynger:

Ord, termer, begrebsrelationer

Ordlister, ordbøger & termbanker

Sidst ændret:  04.09.2014