Ordbogsopslag

teori  [theory]

I ordets bredeste forstand en samling af information om et bestemt domæne, der især er karakteriseret ved at betone årsagssammenhænge, strukturelle, funktionelle og dynamiske egenskaber ved dette domæne.

I en snævrere betydning betegner teori et sæt af udsagn eller principper, der tjener til at forklare en gruppe af observationer eller fænomener. Udtrykkes anvendes i videnskab ofte som modsætning til hypotese om udsagn eller principper, der har været testet og således opnået en grad af verifikation. Jf. BDI-teorier. Se også metateori, princip og lov2.

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

BDI-teori

Videnskab

Sidst ændret:  28.11.2023