Ordbogsopslag

teoretisk begreb  [theoretical concept]

Et begreb har været anset for teoretisk såfremt det (1) refererer til noget, der ikke direkte kan observeres eller sanses. (Modsat et observerbart begreb). (2) Alternativt som et begreb, der er udledt af en (videnskabelig) teori. Tesen om observationers teoriafhængighed har svækket den globale og statiske distinktionen mellem teoretiske og observerbare begreber: Alle begreber bliver mere eller mindre teoretiske. Se også: noumenon.

Klynger:

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Ord, termer, begrebsrelationer

Sidst ændret:  27.08.2016