Ordbogsopslag

søgeformulering  [query; query formulation]

Søgespørgsmål udformet i overensstemmelse med et søgesystems formelle krav og mulige indgange. Søgeformuleringen kan være resultat af en drøftelse mellem slutbrugeren og en informationsformidler. I søgeformuleringen indgår søgeindgange, fx forfatternavn, titel, fritekstterm, årstal, deskriptor eller sprog. Se også: interaktiv søgeformulering, PICO, søgeintention og udvidet søgeformulering.

Synonymer:

søgespecifikation

søgeargument

søgestreng1

Klynge:

Søgning

Sidst ændret:  21.03.2018