Alternativer

Flere begreber matcher termen "studiesamling" (dansk).

Vælg hvilket begreb der skal vises:

Begreb Definition
studiesamling1 

I et universitetsbibliotek eller lign. en særskilt samling af litteratur eller andet materiale der efterspørges af grupper af brugere som led i deres uddannelse. Materialet, som ofte findes i flere eksemplarer, er underkastet særlige regler hvad angår udlån. Jf. semesterhylde.

studiesamling2 

Samling3 (fx på et museum eller et universitets institut) af genstande, der kan benyttes til forskning eller dokumentation1. I nogle tilfælde en særsamling.