Ordbogsopslag

strategi  [strategy]

Oprindelig: hærledelse, dvs. overordnet (politisk) plan for hvordan militæret skal føre krig. Senere betydning: overordnet, langsigtet planlægning der især tager hensyn til endemålet. Ny afledt betydning: fremgangsmåde; metode.

 Jf. sammensætninger som søgestrategi (herunder ankerstrategi, orienteringsstrategi og strategisk læsning), indsamlingsstrategi, indekseringsstrategi, publiceringsstrategi og strategisk kommunikation. Se også: operationsanalyse og strategisk fortielse.

Klynger:

Forskningsmetoder

Informationsbegreber

Systemdesign og organisationsudvikling

Sidst ændret:  10.10.2016