Ordbogsopslag

stilmanual  [styleguide; style guide; stylebook]

Normative retningslinier for udformning af fx tidsskriftsartikler, bøger, aviser og tekniske publikationer. Jf. vejledning3. Se også: publiceringsvejledning og redaktionsvidenskab.

 Blandt de internationalt mest kendte normative retningslinier for akademiske publikationer er Chicago Manual of Style (2003) og APA retningslinier for publikationer (2001). For Britisk-engelsk Oxford Guide to Style. For tekniske publikationer findes fx Microsoft manual of style for Technical Publications.

Synonym:

vejledning i udarbejdelse af publikationer  [guidelines for design of publications]

Klynger:

Informationskompetence og læring

Publikationstyper

Sidst ændret:  28.11.2023