Ordbogsopslag

statistik  [statistics]

Gren af anvendt matematik til tilvejebringelse af tal om, talmæssig analyse af og tolkning af kvantificerbare fænomener. Jf. statistisk information. Se også biblioteksstatistik, bogproduktionsstatistik og stikprøve.

Synonymer:

inferentiel statistik  [inferential statistics]

statistisk modellering  [statistical modelling]

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Forskningsmetoder

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  28.07.2022