Ordbogsopslag

sortbog  [black paper]

Primært en kritisk rapport eller anklageskrift (normalt med sort bogomslag) der fremdrager urimelige eller urigtige forhold, som har været holdt hemmelige for offentligheden (jf. hemmelig information).
Sekundært en samling af dokumenter fra en lovgivningsproces (jf. lov1), dvs. (i Danmark): lovforslaget, Folketingets forhandlinger og den endelige lovtekst, samt høringssvar, betænkninger mm. Ordet har tidligere også været brugt specifikt om dokumenter med sort omslag indeholdende ekspropriationsplaner til jernbaneanlæg.
Jf. titelord. Se også: farvebog

Synonymer:

urimelighedsrapport

sortebog

Klynger:

Genre

Information og samfund

Publikationstyper

Sidst ændret:  14.08.2016