Ordbogsopslag

socialkonstruktionisme  [social constructionism; constructionism]

Form for socialkonstruktivisme udviklet af den amerikanske socialpsykolog Kenneth J. Gergen, der benyttede termen constructionism for at undgå forvekslinger med bl.a. Jean Piagets konstruktivisme (men tilgengæld skabte forvirring i relation til socialkonstruktivisme). Nogle forskere ser forskelle på socialkonstructionisme og socialkonstruktivisme, mens andre ser de to begreber som synonyme. I alle tilfælde findes der mange former for socialkonstruktivisme.

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  22.01.2016