Ordbogsopslag

skriftgrad  [type size; body-size]

Mål - efter den typografiske måleenhed (et punkt) - for afstanden fra overkant til underkant af det designareal, inden for hvilket et trykt tegn i en given størrelse er udformet. Termen hidrører fra ældre tiders bogtryk - da designarealet var endefladen på et blystøbt typelegeme - men stadig benyttet til generel teknisk karakteristik af en given trykskrifts størrelse, udtrykt fx som 12 pkt. Monotype Bodoni. Skriftstørrelse kan dog ikke i elektronisk sats bestemmes alene ud fra skriftgrad, men må indregne mål for skriftgradens x-højde og skriftsnittets andre optiske kvaliteter.

Synonym:

skriftstørrelse

Klynge:

Skrift

Sidst ændret:  26.07.2015