Ordbogsopslag

sidetal  [page number]

Tal på en side1 som angiver dens plads i en bog1, også benævnt pagina. Se også paginering, sidetalsangivelse2 og sidetalshenvisning.

Synonymer:

s.  [p.]

Note til ovenstående term

forkortelse for side(tal)

pagina

p.

Note til ovenstående term

forkortelse for pagina

pag.

Note til ovenstående term

forkortelse for pagina

Klynger:

Bibliografibegreber

Bog

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  29.02.2016