Ordbogsopslag

sekundær citering  [secondary citing]

Citering af dokumenter som den, der citerer, ikke selv har set, men blot er stødt på i andre publikationer. Såfremt det dokument, hvorfra referencen hentes heller ikke selv har set det pågældende dokument er der tale om en tertiær citering osv.

Synonym:

referencekopiering  [reference copying; references provided by other authors]

Klynge:

Bibliometri

Sidst ændret:  27.05.2012