Ordbogsopslag

scope note  [scope note]

Note knyttet til en deskriptor eller et emneord1 i en tesaurus. Notens formål er at tydeliggøre deskriptorens/emneordets betydningsmæssige omfang og anvendelsesområde. I modsætning til en kvalifikator1 er scope noten ikke en integreret del af deskriptoren/emneordet. Lignende forklarende noter forekommer i emneordslister og i klassifikationssystemer, men betegnelsen scope note, forkortet SN, er nøje knyttet til tesaurusen.

Synonym:

SN  [SN]

Klynger:

Indeksering

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Sidst ændret:  28.07.2014