Ordbogsopslag

samtidig forekomst  [co-occurrence]

Det at noget optræder sammen. Fx at ord optræder i samme tekst (samoptrædende ord), at dokumenter forekommer samtidig i referencelisten på et tredje dokument (co-citation), at dokumenter har fælles referencer (bibliografisk kobling), at personer optræder som ophav til samme dokument (medforfatterskab), at kurser tages sammen, at kurser varetages af samme lærer (course-subject co-occurrence). Modsat samtidig fravær (engelsk: "co-absence").

Anvendelse af sådanne typer af data spiller en meget vigtig rolle i bibliometri, IR og sprogteknologi baseret på den antagelse at sådanne samtidige forekomster kan anvendes til at danner klasser, hvis medlemmer har større lighed, end de øvrige forekomster.

Synonym:

co-occurrence

Klynger:

Bibliometri

Sprog

Sidst ændret:  27.07.2016