Ordbogsopslag

samfundsrelevans  [social relevance]

Nytten af viden i et samfundsmæssigt perspektiv. Videnskab kan have (mere eller mindre) intern relevans og/eller ekstern relevans i relation til forskersamfundet, hvor begrebet samfundsrelevans er knyttet til sidstnævnte. Begrebet diskuteres ofte i relation til forskning og uddannelse og dermed til produktion af viden og information. Se også employability og praksis.

Klynger:

Information og samfund

Videnskab

Sidst ændret:  28.11.2015