Ordbogsopslag

romertal  [roman numerals; roman numbers]

Tal i bogstavform, stammende fra Romerrigets tid. Taltegnene adderes. Hvor et mindre romertal foranstilles et større skal det dog subtraheres fra dette. Grundtallene er: I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000. Fx skrives året 1900 som MCM. Ses undertiden stadig benyttet til udgivelsesåret på bøgers titelside og om spillefilms produktionsår på filmens afsluttende rulletekst. Jf. talsystem.

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  08.09.2018