Ordbogsopslag

rigsbibliotekar  [national librarian]

Historisk begreb: Leder af et statsligt organ som er rådgivende for besluttende myndigheder vedrørende planlægning og koordinering af landets biblioteksvæsen, i Danmark Rigsbibliotekarembedet, på forskningsbiblioteksområdet. Som følge af nedlæggelsen med udgangen af 1989 af Bibliotekstilsynet, skal Rigsbibliotekarembedet herefter også varetage visse opgaver vedrørende folkebiblioteksvæsenet. Det således etablerede organ fik fra januar 1990 navnet Statens Bibliotekstjeneste. I 1997 ændredes navnet til Biblioteksstyrelsen og lederens titel blev direktør, således at titlen rigsbibliotekar ikke længere er i brug i Danmark.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Personkategorier

Sidst ændret:  28.11.2023