Ordbogsopslag

reproducerbarhed  [reproducibility]

Det omfang i hvilket givne forskningsresultater kan reproduceres af andre forskere. Se også bekræftelse, kontrolforsøg, verifikation.

Klynger:

Forskningsmetoder

Videnskab

Sidst ændret:  05.01.2016