Ordbogsopslag

reglement  [library regulations; library statutes; library rules]

Generelt: sæt af regler som skal overholdes af en bestemt gruppe mennesker eller af mennesker der opholder sig på et bestemt sted. I biblioteker: bestemmelser om låneridentifikation (jf. brugeridentifikation), opkrævning af depositum, fastsættelse af lånetid, misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af gebyrer (jf. bøde) og vederlag samt udpantning.

Synonymer:

biblioteksreglement

lånereglement

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Information og samfund

Sidst ændret:  07.03.2015