Ordbogsopslag

refleksivitet  [reflectivity]

Den egenskab ved teorier og påstande at de inkluderer den person eller den gruppe, der fremsætter teorien (selvreference). Fx at de normer en bibliotekar opstiller for en brugers litteratursøgning også skal gælde bibliotekarer i almindelighed samt den, der går ind for de pågældende normer. Se også metakognition og refleksion.

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  19.07.2016