Ordbogsopslag

referencearbejde  [reference work]

Bibliotekarens assistance til brugere i deres informationssøgning. Referencearbejdet stiler mod konkrete svar på konkrete spørgsmål, men kan også resultere i henvisninger til litteratur, hvori brugeren på egen hånd kan fortsætte sin informationssøgning. I nogle tilfælde henvises der i stedet til relevante myndigheder henvisningstjeneste (jf. infokiosk og borgerservice) eller til institutioner/personer, der besidder ekspertise inden for det relevante område. Referencearbejde adskilles traditionelt fra de mere ressourcekrævende dokumentationsopgaver. Jf. rørligt referencearbejde og spørgetjeneste. Se også: læsesalsarbejde og 55%-reglen.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Sidst ændret:  07.04.2016