Ordbogsopslag

rangordning  [ranking]

Specifikation af relationer mellem enheder således at hver enhed er specificeret højere, lavere eller ligestillet med enhver anden enhed. Jf. rank, PageRank, tidsskriftshierarki og universitetsrangordning. Se også hierarki, partiel match og stratifikation.

Klynger:

Bibliometri

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  17.02.2016