Ordbogsopslag

pædagogisk læringscenter  [educational service centre]

Center i en folkeskole, der "skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater". Afløser funktioner der tidligere blev varetaget af et skolebibliotek. Se også: center for undervisningsmidler og Pædagogisk LæringsCenterForening.

Klynger:

Biblioteks- og informationscentertyper

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  19.07.2016