Ordbogsopslag

public service  [public service; public broadcasting]

Et bredt udbud af statsstøttede programmer og tjenester tilgængelige for en befolkning via fjernsyn, radio og internet omfattende nyhedsformidling, oplysning1, undervisning, kunst og underholdning.

 I Bekendtgørelse nr. 255 af 20/03/2014 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed formuleres reglerne for public service således (i § 10): "Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund". - Der er visse ligheder med Lov om biblioteksvirksomhed, jf. alsidighedskrav, aktualitetskrav og kvalitetskrav.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  22.03.2018