Ordbogsopslag

public domain  [public domain]

Engelsk for: »offentlig ejendom«. Et værk siges at være »in the public domain« når ophavsmanden har fraskrevet sig sine rettigheder eller rettighederne er udløbet, hvorved benyttelse, udgivelse og distribution af værket er helt fri. Se dog paternitetsret og respektret, som principielt ikke har tidsbegrænsning. Betegnelsen er blevet almindelig i Danmark i forbindelse med værker i digital form. Jf. ophavsret. Se også: Creative Commons.

Klynger:

Information og samfund

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  06.03.2015