Ordbogsopslag

privattryk  [private pressbook]

Bog trykt for privat kunde, ofte til privat uddeling eller til distribution fra privatpresse, og ofte ikke tilgængelig gennem boghandelen. Privattryk, som ikke kan anses at være udgivne, er undtaget fra pligtaflevering siden 1. januar 1998 ifølge Lov nr. 423 af 10. juni 1997 om pligtaflevering af udgivne værker.

Klynger:

Bog

Forlag og boghandel

Publikationstyper

Typografi

Sidst ændret:  13.11.2013