Ordbogsopslag

prispolitik  [price policy; pricing model]

Prisfastsættelse af bibliotekers og informationstjenesters ydelser. Fri og åben adgang til viden og information er et af de demo­kratiske samfundssystemers hovedfundament, jf. UAP. I sin bredeste betydning omfatter prispolitikken fx bogmomsen, potentielle afgifter for biblio­teksbenyttelse, herunder for fjernlån, afgifter for adgang til kopiering, databasebenyttelse etc. Jf. bestil en litteratursøgning og forretningsmodel.

Klynger:

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  15.06.2012