Ordbogsopslag

pluklæsning  [pick reading]

Læseform hvor et litterært værk læses plukvis, dvs. at værket ikke læses i sin helhed fra begyndelsen til slutningen. Der kan være tale om nærlæsning af afsnit i en tekst eller læsning med hyppige afbrydelser. (Modsat: lineær læsning). Se også: skimning, punktlæsning og bladrebog.

 En særlig variant er springende læsning af fx hypertekst.

Klynger:

Brugere

Dele af dokumenter

Informationskompetence og læring

Læsning

Sidst ændret:  26.03.2018